Kontakty
kde nás najdete...
EXAFIN, otevřený podílový fond
se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1
NID (IČ): 75160218
DIČ: CZ 684199838

Obhospodařovaný spol.
Winstor investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 083 15 868
Spisová značka: B 24543 vedená
u Městského soudu v Praze

Kde nás najdete - kontaktní adresa
Myslíkova 174/23
Praha 1 – Nové Město, 110 00

telefon: 224 931 617
Zadejte platnou emailovou adresu
Vyplňte text zprávy

Vyplněním a odesláním formuláře činím nezávaznou poptávku k zaslání bližších informací o předmětu poptávky a neprovádím jakoukoliv předrezervaci či rezervaci vybrané bytové jednotky, nebytové jednotky či rodinného domu. Poptání bližších informací nezavazuje mne ani jakoukoliv jinou osobu k podpisu jakékoliv smlouvy, ani mi nezakládá právo požadovat uzavření jakékoliv smlouvy, zejména rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy či kupní smlouvy. Za účelem závazné rezervace je nutná osobní schůzka s prodejcem a uzavření písemné rezervační smlouvy.